GODCENTRE UTRECHT

FUNDAMENTENTRAINING

Fundamententraining

De Fundamententraining bestaat uit 6 dinsdagavonden waarin de belangrijkste onderwerpen vanuit de Bijbel worden besproken. Het doel is om een sterk fundament voor je geloof te leggen en de belangrijkste onderwerpen uit de Bijbel beter te leren begrijpen. Tijdens de avonden is er naast onderwijs ook ruimte voor persoonlijke vragen en interactie.

Onderwerpen van de training zijn:

  • Het kruis en de opstanding van Jezus
  • Bekering & geloof
  • De doop in water
  • De doop in de Heilige Geest
  • Wet & genade
  • Heiligheid & heiliging
  • Geestelijk leven: het Woord en gebed
  • Gods instellingen: het huwelijk & de gemeente
  • Rentmeesterschap
  • De eindtijd

 Als deelnemer ontvang je een trainingsboek waarin alle lessen zijn opgenomen. 

START TRAINING: dinsdag 7 september 2021
KOSTEN: €50 persoon (of €80 per echtpaar), jongeren en studenten krijgen €10 korting
WANNEER: dinsdagavond van 19:30 t/m 22:00 (inclusief pauze)
DUUR: 6 avonden

X