GODCENTRE UTRECHT

FUNDAMENTENTRAINING

Fundamententraining Online

5De Fundamententraining bestaat uit 12 lessen waarin de belangrijkste onderwerpen vanuit de Bijbel worden besproken. Het doel is enerzijds om een sterk fundament voor je geloof te leggen en daarnaast om de visie van de gemeente op de belangrijkste onderwerpen uit de Bijbel beter te leren kennen. 

Onderwerpen van de training zijn:

  • Het volbrachte werk van Jezus
  • Bekering & geloof
  • De doop in water
  • De doop in de Heilige Geest
  • Wet & genade
  • Heiligheid & heiliging
  • Geestelijk leven: het Woord en gebed
  • Gods instellingen: het huwelijk & de gemeente
  • Rentmeesterschap
  • De eindtijd

Als deelnemer ontvang je een trainingsboek waarin alle lessen zijn opgenomen. Je volgt de lessen zelf via video’s die eerder zijn opgenomen. Er zijn daarnaast 3 contactmomenten waarin je samenkomt met de groep die de training online volgt. Op deze momenten kun je ook jouw vragen stellen over de lessen die je online hebt gevolgd en zullen we dieper ingaan op de inhoud van de lessen. 

START TRAINING: de volgende ronde start in november 2022

KOSTEN: €30 persoon (of €50 per echtpaar), jongeren en studenten krijgen €10 korting. Deze bijdrage is bedoeld om de kosten te dekken. Mocht je hier niet de middelen voor hebben dan kun je dit vermelden bij het aanmeldformulier. 

DUUR: 12 lessen van circa 1 uur, waarbij je elke week 2 lessen volgt. 

WANNEER: in eigen tempo te volgen met 3 vaste contactmomenten: 

1. Startmeeting zondag 30 oktober

2. Tussentijdse meeting dinsdag 29 november

3. Slotmeeting dinsdag 13 december

Deze meetings zullen plaatsvinden van 20:00 t/m uiterlijk 22:00 uur. 

X