GODCENTRE UTRECHT

FUNDAMENTENTRAINING

Fundamententraining Online

De Fundamententraining bestaat uit 12 lessen waarin de belangrijkste onderwerpen vanuit de Bijbel worden besproken. Het doel is om een sterk fundament voor je geloof te leggen en de belangrijkste onderwerpen uit de Bijbel beter te leren begrijpen. 

Onderwerpen van de training zijn:

  • Het volbrachte werk van Jezus
  • Bekering & geloof
  • De doop in water
  • De doop in de Heilige Geest
  • Wet & genade
  • Heiligheid & heiliging
  • Geestelijk leven: het Woord en gebed
  • Gods instellingen: het huwelijk & de gemeente
  • Rentmeesterschap
  • De eindtijd

Als deelnemer ontvang je een trainingsboek waarin alle lessen zijn opgenomen. Je volgt de lessen zelf via video’s die eerder zijn opgenomen. Er zijn daarnaast 3 contactmomenten waarin je samenkomt met de groep die de training online volgt. Op deze momenten kun je ook jouw vragen stellen over de lessen die je online hebt gevolgd en zullen we dieper ingaan op de inhoud van de lessen. 

START TRAINING: dinsdag 10 mei 2022

KOSTEN: €40 persoon (of €70 per echtpaar), jongeren en studenten krijgen €10 korting

DUUR: 12 lessen van circa 1 uur, waarbij je elke week 2 lessen volgt. 

WANNEER: in eigen tempo te volgen met 3 vaste contactmomenten: 

1. Startmeeting dinsdag 10 mei

2. Tussentijdse meeting dinsdag 7 juni

3. Slotmeeting dinsdag 28 juni

Deze meetings zullen op dinsdagavond plaatsvinden van 20:00 t/m uiterlijk 22:00 uur. 

X