Veilig kinder- en jeugdwerk

We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, juist voor de kinderen, tieners en jongeren. Daarom is bij GODcentre Utrecht het volgende geregeld omtrent veilig kinder- en jeugdwerk.

Kennismaking en aanstelling

Voordat een vrijwilliger wordt aangesteld als kinder-, tiener- of jeugdwerker, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we onder andere wat we van elkaar verwachten en wat de verantwoordelijkheden zijn. 

Gedragscode en VOG

We hebben een gedragscode opgesteld die elke vrijwilliger die werkt met minderjarigen moet lezen en ondertekenen. Verder vragen we voor elke kinder-, jeugd- en tienerwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. 

Vertrouwenspersoon

Binnen GODcentre Utrecht is er een vertrouwenspersoon. Diegene kan helpen als er sprake is van ongewenst gedrag bij minderjarigen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en indien nodig wordt verdere actie ondernomen. Je kunt contact opnemen via vertrouwenspersoon@godcentreutrecht.nl.