Ons leiderschap

De pastors

Jonathan & Tamara Kroeske zijn, naast trotse ouders van 3 jonge dochters, samen de voorgangers van GODcentre Utrecht. Na meerdere jaren te hebben gediend als jeugdleiders en diakenen binnen GODcentre zijn zij in maart 2021 aangesteld als pastors van GODcentre Utrecht. Zij hebben een brandende passie om God en Zijn gemeente te dienen. Hun verlangen is dat de kerk een plek is waar God centraal staat en waar mensen kunnen komen om God te ontmoeten en Zijn kracht te ervaren. 

Oudsten & diakenen

Op korte termijn zullen er oudsten en diakenen worden aangesteld om de voorgangers te ondersteunen bij de leiding van de gemeente. Momenteel wordt de leiding vormgegeven door de voorgangers en het kernteam. Het kernteam bestaat, inclusief de voorgangers, uit vijf echtparen die vanuit GODcentre Voorschoten zijn uitgezonden om GODcentre Utrecht te starten. Zij zijn allemaal op hun eigen vlak betrokken binnen de kerk.

Het bestuur

GODcentre Utrecht heeft als rechtsvorm een stichting (Stichting Gods Original Design Utrecht). Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht, welke bestaat uit enkele ervaren bestuursleden vanuit GODcentre Voorschoten. 

Overzienerschap

GODcentre Utrecht is een plaatselijke gemeente, die onder leiding van de lokale voorgangers en oudsten staat. De gemeente valt onder de vlag van GODcentre, met de moedergemeente in Voorschoten onder leiding van pastors Arno & Vanessa van der Knaap. Zij fungeren als de apostolisch overzieners voor de voorgangers en oudsten van GODcentre Utrecht.