Ons leiderschap

De pastors

Jonathan & Tamara Kroeske zijn, naast trotse ouders van 3 jonge dochters, samen de voorgangers van GODcentre Utrecht. Na meerdere jaren te hebben gediend als jeugdleiders en diakenen binnen GODcentre zijn zij in maart 2021 aangesteld als pastors van GODcentre Utrecht. Zij hebben een brandende passie om God en Zijn gemeente te dienen. Hun verlangen is dat de kerk een plek is waar God centraal staat en waar mensen kunnen komen om God te ontmoeten en Zijn kracht te ervaren. 

Oudsten & diakenen

De oudsten en diakenen zijn aangesteld om de voorgangers te ondersteunen bij de leiding van de gemeente. Deze vijf echtparen zijn allemaal op hun eigen vlak betrokken binnen de kerk.

Het bestuur

GODcentre Utrecht heeft als rechtsvorm een stichting (Stichting Gods Original Design Utrecht). Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht, welke bestaat uit enkele ervaren bestuursleden vanuit GODcentre Voorschoten. 

Overzienerschap

GODcentre Utrecht is een plaatselijke gemeente, die onder leiding van de lokale voorgangers en oudsten staat. De gemeente valt onder de vlag van GODcentre, waarvan de kerken gezamenlijk een apostolisch team hebben, die bestaat uit ervaren voorgangers en bedieningen, die functioneren als overzieners.