Onze missie & visie

Onze missie is om Utrecht bekend te maken met het goede nieuws van het Evangelie van Jezus Christus, op basis van de Grote Opdracht die Jezus aan Zijn discipelen heeft gegeven.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”. (Matteüs 28:19-20)

We willen aan deze opdracht vormgeven door een kerk te zijn waar mensen kunnen komen om God te ontmoeten en van Hem te leren. Daarnaast willen we mensen toerusten om als discipel van Jezus er op uit te gaan om het Evangelie uit te dragen op de plek waar zij actief zijn. Tot slot willen we samen onderweg genieten van dit avontuur met Hem! 

Onze visie is gebaseerd op 3 pijlers 

ENCOUNTER GOD

Wij geloven dat God ernaar verlangt om jou te ontmoeten en tot jou te spreken. 

Wij willen een kerk zijn waar jij kunt komen om God te ontmoeten en Hem te ervaren. 

Wij willen dat God centraal staat in alles wat we doen. 

Ons motto is: “when God is at the centre, everything is possible!”

EMPOWER PEOPLE

Wij geloven dat jij uniek bent gemaakt en dat God een plan heeft met jouw leven.

Wij willen een kerk zijn waar jij mag ontdekken wat Gods plan voor jouw leven is en waar je wordt toegerust om hier in te gaan leven. 

Jij bent “Gods Original Design”. 

ENJOY LIFE

We geloven dat God van je houdt en dat Hij wil dat je geniet van je leven.  

Wij willen dat de kerk een familie is waarbij we samen mogen genieten van het leven dat God ons heeft gegeven.