GODCENTRE

DONATIES

BEDANKT!

DANK VOOR UW BIJDRAGE
Als Stichting zijn wij voor onze inkomsten volledig afhankelijk van giften. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ons werk. We willen zorgvuldig met onze giften omgaan. Daarom leggen wij ook jaarlijks verantwoording af aan onze giftengevers. Zie voor meer informatie hierover onze pagina over ANBI.

X